Online upitnik za zdravstvene djelatnike

UPITNIK ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE
Profesionalna ekspozicija infekcijama koje se prenose krvlju

Poštovani kolege zdravstveni djelatnici,

pod profesionalnom ekspozicijom podrazumijevamo svaku izloženost zdravstvenih djelatnika krvi i drugim tjelesnim tekućinama i tkivima koji mogu sadržavati patogene koji se prenose krvlju za vrijeme obavljanja svakodnevnih radnih aktivnosti unutar zdravstvenih ustanova.

Zbog visokog morbiditeta i mortaliteta, među brojnim uzročnicima zaraznih bolesti koji se prenose krvlju osobito se ističu infekcije hepatitis B virusom (HBV), hepatitis C virusom (HCV) i virusom humane imunodeficijencije (HIV). Svaki kontakt s krvlju i drugim tjelesnim tekućinama i tkivima koji mogu sadržavati patogene koji se prenose krvlju, ne mora neminovno uzrokovati i infekciju zdravstvenog djelatnika. Međutim, kako bi ovakvih infekcija među nama zdravstvenim djelatnicima bilo što manje, potrebno je pridržavati se općih mjera zaštite u svakodnevnom radu, ali i provoditi specifične mjere zaštite u svakoj incidentnoj situaciji.

U svrhu poboljšanja praćenja i razvijanja preventivnih programa, ovdje Vam nudimo Upitnik za zdravstvene djelatnike te Vas molimo da ga ispunite i pošaljete.

Naime, samo redovitim prijavljivanjem i praćenjem ekspozicijskih incidenata možemo i mi doći do relevantnih podataka o proširenosti ovog problema u našoj sredini, kako bi razvili adekvatne programe zaštite i prevencije.

Zato molimo zainteresirane zdravstvene djelatnike da ispune jedan primjerak ovog upitnika.

Unaprijed Vam zahvaljujemo na suradnji.

Kontaktirajte nas ako imate dodatnih pitanja i nejasnoća – rado ćemo Vam pomoći!

01. Spol:
 Muško Žensko

02. Dob: (navršene godine života)

03. Profesionalno iskustvo: (godine radnog staža)

04. Zanimanje ZD:
 Liječnik Medicinska sestra/tehničar Laboratorijski tehničar Ostalo - navedite:

05. Radno mjesto (područje uobičajenog rada):
 odjel ambulanta (odjelna, poliklinička) prijemna ambulanta jedinica intenzivnog liječenja laboratorij Ostalo - navedite:

06. Cijepni status zdravstvenog djelatnika za hepatitis B:
 dobio sve 3 doze HBV-cjepiva iza kojeg je razvio zaštitni titar protutijela (titar anti - HBs >10 IU/L) dobio sve 3 doze HBV-cjepiva iza kojeg nije određivan titar anti-HBs dobio manje od 3 doze HBV-cjepiva nije cijepljen ne sjećam se sa sigurnošću svog cijepnog statusa Ostalo - navedite:

B) Osobitosti ekspozicije

07. Da li ste ikada doživjeli bilo koji oblik ekspozicijskog incidenta - kontakt s krvi ili drugim tjelesnim tekućinama ili tkivima ?
 Da, jednom Da, više puta Ne Ne sjećam se

Ako je odgovor na prethodno pitanje negativan › prijeći odmah na pitanje br. 23 !

08. O kojem se obliku ekspozicije radilo:
 ubod na iglu posjekotina dodir s neozlijeđenom kožom dodir sa ozlijeđenom kožom kontaminacija sluznice (prskanje u oči, usta i slično) ugriz ostalo (opisati):

09. Da li ste u prethodnih tjedan dana doživjeli bilo koji oblik ekspozicijskog incidenta?
 Da, jednom Da, više puta Ne Ne sjećam se

10. Da li ste u prethodnih godinu dana doživjeli bilo koji oblik ekspozicijskog incidenta?
 Da, jednom Da, više puta Ne Ne sjećam se

11. Koja tekućina (ili tkivo) je bila izvor ekspozicije:
 krv cerebrospinalni likvor peritonealna tekućina pleuralna tekućina želučani sok slina urin vaginalni sekret povraćeni sadržaj ostalo (opisati):

12. Označiti ako je ekspozicijski incident uključivao jednu od slijedećih karakteristika (moguće označiti više od jednog ponuđenog odgovora):
 duboka ozljeda ili ubod (s krvarenjem ili bez njega) vidljiva krv na predmetu kojim je izazvan incident predmet ekspozicije prethodno se nalazio u krvnoj žili (veni ili arteriji) bolesnika (npr. igla kojom je vađena krv bolesnika)

C) Osobitosti bolesnika koji je povezan s ekspozicijskim incidentom

13. Bolesnik povezan s incidentom bio je poznat (u trenutku incidenta znali ste čijoj ste krvi bili izloženi):
 da ne

14. Zdravstveni djelatnik poznavao je serološki status bolesnika u trenutku incidenta:
 da ne

15. Serološki status bolesnika za HIV (anti-HIV) u trenutku incidenta bio je:
 Pozitivan Negativan Nepoznat

16. Serološki status bolesnika za HBV (HBsAg) u trenutku incidenta bio je:
 Pozitivan Negativan Nepoznat

17. Serološki status bolesnika za HCV (anti-HCV) u trenutku incidenta bio je:
 Pozitivan Negativan Nepoznat

D) Osobitosti postekspozicijskog postupka

18. Da li ste prijavili ekspozicijski incident?
 Da, glavnoj sestri odjela Da, šefu odjela Da, članu povjerenstva za bolničke infekcije Ne, nikome Da, drugoj osobi (navesti kome):

19. Da li ste dobili ikakav savjet o postekspozicijskom postupku?
 Da, od glavne sestre odjela Da, od šefa odjela Da, od člana povjerenstva za bolničke infekcije Ne, ni od koga Da, od druge osobe (navesti koga):

20. Da li Vam je bilo ponuđeno serološko testiranje?
 Da, za HBV Da, za HCV Da, za HIV Ne

21. Da li Vam je bila ponuđena postekspozicijska profilaksa?
 Da, HBV-cijepljenje Da, HBV-imunoglobulin Da, postekspozicijska profilaksa antiretrovirusnim lijekovima za HIV Ne Da, ostalo (navesti):

22. Da li ste završili (proveli do kraja) postekspozicijski postupak?
 Da Još traje Ne

E) Osobitosti zaštite na radu

23. Sadašnje stanje sigurnosti i zaštite na radu u ustanovi u kojoj radite smatrate:
 Odličnim Zadovoljavajućim Nedovoljnim Izrazito slabim Ne znam

24. Ispunjavanje ovog upitnika smatrate korisnim:
 Da Ne

25. Da li biste i u buduće sudjelovali u poboljšanju stanja sigurnosti i zaštite na radu u ustanovi u kojoj radite:
 Da Ne

Spam provjera (unesite text s slike u polje ispod):
captcha