ORGANIZATOR

ORGANIZATOR
Hrvatska laboratorijska udruga – HLU

SUORGANIZATORI
Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb
 
PARTNERI
Internacionalna federacija za biomedicinske znanosti (IFBLS)
Europsko društvo za biološku sigurnost (EBSA)

POKROVITELJI
International Federation of Biomedical Laboratory Science
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Organizacijski odbor 
Predsjednica: Mirjana Stupnišek
Dopredsjednici: Štefica Klisurić, Aleksandar Včev
Članovi: Dijana Varganović, Ante Gambiraža, Katarina Pajtak
Sanja Božić, Damir Šebo, Marinko Žulj, Janna Malseed (Kanada)

Znanstveni odbor (abecednim redom)
Katica Anić (Hrvatska), Anne Berndt (Švedska), Domagoj Drenjančević (Hrvatska), Vincent S. Gallicchio (USA), Chuan-Liang Kao (Taiwan), Kyoko Komatsu (Japan), Damir Marjanović (BiH), Alemka Markotić (Hrvatska), Alba Marzo (Italija), Ivan Milas (Hrvatska), Cathy Otto (USA), Marie Nora Roald (Norveška), Sven Seiwerth (Hrvatska), Predrag Sikirić (Hrvatska), Mirjana Stupnišek (Hrvatska), Aleksandar Včev (Hrvatska), Philippe Vielh (Francuska), Dionysis Vourtsis (Grčka), Marinko Žulj (Hrvatska)

TAJNIŠTVO KONGRESA
(kongresne informacije, prijava tema, slanje sažetaka):

Hrvatska laboratorijska udrugaHLU
Kameniti stol 30 A, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: (+385) 01 4580 626
Fax: (+385) 01 4580 965
Mob: (+385) 091 3714 610
E-mail: kongres2017hlu@gmail.com

TEHNIČKI ORGANIZATOR
(registracija, organizacija smještaja i putovanja):
 
BIZZ putovanja d.o.o.
Mitnička 3, 10040 Zagreb, Hrvatska
Tel: (+385) 01 4111 909
Mob: (+385) 091 540 3390
Osoba za kontakt: Sanja Vraneš
E-mail: sanja@bizztravel.biz