Struka

Naša profesija ima važnu ulogu u prevenciji, otkrivanju i liječenju bolesti, ali i u razvoju novih testova i praćenju bolesti koje predstavljaju javnozdravstveni problem. Brza, pouzdana i specifična dijagnostika može značajno doprinijeti odgovarajućem zbrinjavanju bolesnika, kao i uspostavljanju učinkovitih i brzih mjera u slučaju mogućih epidemija.

Prečaci:
Skupovi u organizacijiEdukacijaE-learning

ZNANSTVENO-STRUČNO-EDUKATIVNI SKUPOVI U ORGANIZACIJI HLU (2004.-2012.)

Hrvatska laboratorijska udruga – HLU je u razdoblju 2004.-2012. godine organizirala cijeli niz znanstveno-stručno-edukativnih skupova, a u radu svih njih sudjelovale su kolegice i kolege, ali i uvaženi profesori i stručnjaci iz zemlje i inozemstva.

Skupovi u organizaciji HLU su multidisciplinarni, zamišljeni su kao most između zdravstvenih djelatnika i suradnika različitih specijalnosti, čime je pružena prilika svim sudionicima da razmijene profesionalna iskustva, ali i ona vezana uz znanstvena istraživanja, nove ideje i tehnologije te njihovu primjenu u svakodnevnoj kliničkoj i dijagnostičkoj praksi.

Zahvaljujemo svim sudionicima, ali i članovima Organizacijskih i Znanstvenih odbora, pozvanim predavačima, izlagačima, sponzorima, donatorima, pokroviteljima naših skupova, jer svojim sudjelovanjem svi oni doprinose razvoju medicinsko-laboratorijske struke i znanosti.

Kongresi s međunarodnim sudjelovanjem:
• 1. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem: „Prijeteće infektivne bolesti – uloga laboratorijske dijagnostike“, Tuheljske Toplice, 05.-07. svibnja 2006.
• 2. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem: „Uloga laboratorijske dijagnostike u prevenciji, otkrivanju i liječenju bolesti“, Šibenik, 08.-11. svibnja 2008.
• 3. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem: „Uloga medicinsko-laboratorijske dijagnostike u znanosti i kliničkoj praksi“, Šibenik, 13-16. svibnja 2010.
• 4. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem: „Dijagnostika, liječenje i sprječavanje zaraznih bolesti“, Opatija, 19.-22. travnja 2012.

Simpoziji/konferencije s međunarodnim sudjelovanjem:
• „Simpozij o HIV-u/AIDS-u“, Zagreb, 07. svibnja 2004.
• „Hranom prenosive bolesti, posebno trihineloza i salmoneloze“, Bizovačke toplice, 10.-11. rujna 2004.
• „Krvlju prenosive bolesti“, Split, 06.-07. svibnja 2005.
• „Uloga laboratorijske dijagnostike u prevenciji, otkrivanju i liječenju malignih bolesti“, Osijek, 04.-06. svibnja 2007.
• „HIV/AIDS i hepatitis – prvencija, otkrivanje i liječenje“, Osijek, 01.-03. prosinca 2007.
• „Simpozij povodom 20. godišnjice Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a“, Osijek, 29. studenog 2008.
• „Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a“, Osijek, 04. prosinca 2009.
• „Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a“, Osijek, 08. prosinca 2010.
• „Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a“, Osijek, 06. prosinca 2011.
• “Mišja groznica – ponovno aktualna bolest”, Opatija, 21. travnja 2012.
• „Stare i nove virusne bolesti – što znamo o njima?“, Osijek, 30.11. – 01.12. 2012.

Znanstveni/stručni sastanci:
• „Melanom – klinički značaj i laboratorijska dijagnostika“, Split, 09. ožujka 2005.
• „C-reaktivni protein – značaj i laboratorijska dijagnostika“, Split, 22. rujna 2005.
• „Upalne bolesti središnjeg živčanog sustava“, Zagreb, 04. studenog 2005.
• „Ptičja gripa – strah ili globalna prijetnja“, Osijek, 16. prosinca 2005.
• ˝Zaštita zdravstvenih djelatnika pri radu s uzročnicima infektivnih bolesti“, Zagreb, 09. ožujka 2007.
• „Beckman Coulter analizator LH 750 – primjena u svakodnevnoj dijagnostičkoj praksi“, Zagreb, 04. ožujka 2008.
• „Medicinsko-laboratorijska dijagnostika u znanosti i kliničkoj praksi”, Split, 03. travnja 2009.

Okrugli stolovi:
• „Položaj laboratorijskih djelatnika SSS i VŠS u djelatnosti zdravstva“, Split, ožujak 2005.
• „Najčešći problemi djelatnika u laboratorijskoj medicini“, Split, svibanj 2005.
• „Testiranje ugroženih skupina – potreba ili obveza?“, Osijek, prosinac 2007.
• „Sadašnjost i budućnost biomedicinsko-laboratorijske djelatnosti“, Osijek, studeni 2008.
• „Učinci Zakona o djelatnostima u zdravstvu“, Opatija, prosinac 2010.
• „Potrebe i mogućnosti testiranja na HIV i ostale krvlju prenosive bolesti“, Osijek, prosinac 2012.

EDUKACIJA

Sveučilišna edukacija laboratorijskih djelatnika na visokoobrazovnim institucijama u Hrvatskoj

HLU je s Medicinskim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potpisala Sporazum o suradnji, čime se aktivno i ravnopravno uključila u izradu nastavnih planova i programa za edukaciju biomedicinsko-laboratorijskih djelatnika u Hrvatskoj, usporedivih s programima sveučilišnih i stručnih studija koji se izvode na srodnim visokoobrazovnim institucijama u državama Europe i svijeta. Takvi nastavni planovi i programi imaju za cilj najkvalitetnije preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje biomedicinsko-laboratorijskih djelatnika utemeljeno na međunarodnim standardima, te usklađeno sa standardima europskih i svjetskih sveučilišta i stručnih društava.

Dugogodišnji napori i aktivnosti HLU vezani uz ustrojavanje i izvođenje sveučilišnog studija urodili su plodom 2010. godine. Po prvi puta u povijesti naše, medicinsko laboratorijske struke, u Hrvatskoj je ustrojen sveučilišni preddiplomski studij, koji je svojim programom i nazivom usklađen sa studijima u Europi i svijetu. Rezultat svega toga su upisi nekoliko generacija studenata BMLT na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, od kojih je 1. generacija studenta upisala Sveučilišni preddiplomski studij Biomedicinsko laboratorijskih tehnologija (BMLT) u akademskoj godini 2010/2011. Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija BMLT (u trajanju 3 godine, 180 ECTS) studenti stjeću naziv: sveučilišni prvostupnik biomedicinsko-laboratorijskih tehnologija.

E-LEARNING PROGRAM

E-Learning Program IFBLS je dostupan online i pozivamo Vas da naučite više o tom programu klikom na eLearning Program

Ovim putem zahvaljujemo na napornom radu svim članovima tima na čelu s dr.sc. Kyoko Komatsu (Japan), koji su bili uključeni u izradu ovog programa.