TEME I PROGRAM

ZNANSTVENO-STRUČNI PROGRAM KONGRESA
Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, simpozija, slide seminara, radionica, usmenih  izlaganja, poster prezentacija i usklađenih rasprava.

PRELIMINARNI PROGRAM KONGRESA (.pdf) možete otvoriti OVDJE

TEME

Glavna tema:
„Laboratorijska i klinička medicina – teorija, inovacije i praksa“

Autori mogu prijaviti teme iz 15 tematskih područja.
Prilikom prijave teme na prijavnicu treba upisati redni broj tematskog područja.

Tematska područja:

 1. Edukacija, menadžment, usavršavanje  i međunarodna mobilnost laboratorijskih stručnjaka
 2. Kontrola i osiguranje kvalitete u laboratoriju
 3. Hematologija, koagulacija
 4. Mikrobiologija, parazitologija, virologija, antibiotska rezistencija
 5. Infektivne bolesti, krvlju i spolno prenosive bolesti
 6. Biosigurnost, biozaštita, sigurnost pacijenata, intrahospitalne infekcije
 7. Molekularna biologija, genetika i forenzička medicina
 8. Citologija, histologija, patologija
 9. Imunologija, imunohematologija, transfuzijska medicina
 10. Klinička kemija, toksikologija
 11. Ekologija, epidemiologija, sanitarni inženjering, preventivna medicina i zaštita zdravlja
 12. Personalizirana medicina
 13. Medicina temeljena na dokazima
 14. Eksperimentalne metode u biomedicinskim istraživanjima
 15. Slobodne teme

PRIJAVA RADOVA (Call for Papers)

Svi autori zainteresirani za prezentaciju svojih radova trebaju poslati:

 • prijavu teme i sažetak rada do 15.06.2017.

Prijava radova vrši se isključivo e-mailom na adresu: kongres2017hlu@gmail.com

Sažetak mora biti napisan sukladno uputi za pisanje sažetka.

Rok za slanje sažetaka produžen do 30.07.2017.