VREDNOVANJE (BODOVANJE) KONGRESA

18, 09, 2017.

Hrvatska liječnička komora (HLK) bodovala je kongres: aktivno sudjelovanje 14 bodova, pasivno sudjelovanje 10 bodova.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika (HKZR) – SRMLD vrednovala je kongres: aktivno sudjelovanje 12 bodova, pasivno sudjelovanje 8 bodova.

PROGRAM 7. Hrvatskog kongresa laboratorijske dijagnostike, HLU Poreč 2017.