7. HRVATSKI KONGRES LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

07, 04, 2017.

7. HRVATSKI KONGRES LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

(s međunarodnim sudjelovanjem)
Poreč, 27.09. – 01.10. 2017

Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 7. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati od 27. rujna do 01. listopada 2017. godine u Poreču, Republika Hrvatska.

Više informacija: Prva obavijest.pdf Druga obavijest.pdf

_________________________________________________________________________

SADRŽAJ

Početna
Organizator
Osnovne informacije
Teme i program
Prijava sažetka
Registracija
Smještaj
Način plaćanja
Kako do nas?
Kontakt

_________________________________________________________________________

VAŽNI DATUMI 

Rok za slanje sažetaka                       15. 06. 2017.
Rok za slanje sažetaka produžen do  30.07.2017.
Potvrda o prihvaćanju sažetka do       25. 06. 2017.
Rok za ranu registraciju*                     30. 06. 2017.
*samo autorima sažetaka produžen do 10.08.2017.
Datum održavanja Kongresa               27.09. – 01.10.2017.

Prva obavijest.pdf

Druga obavijest.pdf

_________________________________________________________________________

DOBRODOŠLI!

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Laboratorijska medicina ima važnu ulogu u prevenciji, otkrivanju i liječenju bolesti, kao i u razvoju novih testova za praćenje bolesti koje predstavljaju javnozdravstveni problem. Brza, pouzdana i specifična dijagnostika može značajno doprinijeti odgovarajućem zbrinjavanju i zaštiti bolesnika, ali i uspostavljanju učinkovitih i brzih mjera u slučaju mogućih epidemija. Istodobno, bez eksperimentalnih laboratorijskih analiza nezamisliv je napredak i razvoj znanosti.

Brza primjena najnovijih dostignuća znanstvenog i tehnologijskog razvoja, tipična za biomedicinu i zdravstvo, uvjetuju ustroj i stalnu prilagodbu laboratorijske dijagnostike prateći najsuvremenije znanstvene spoznaje. U području biomedicine, laboratorijska dijagnostika i tehnologije, posljednjih su godina najviše napredovale, stoga zahtijevaju stalno stručno i znanstveno usavršavanje djelatnika, te suradnju zdravstvenih i drugih profesija, ali i korisnika usluga.

Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas u ime Organizacijskog odbora na 7. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati od 27. rujna do 01. listopada 2017. godine u Poreču, Republika Hrvatska.

Kongres je multidisciplinaran, zamišljen je kao most između znanstvenika i stručnjaka različitih specijalnosti. Rad Kongresa odvijat će se kroz plenarna predavanja, usmena izlaganja, poster prezentacije, usklađene rasprave i radionice, čime će biti pružena prilika svim sudionicima za razmjenu znanja i informacija vezanih uz znanstvena istraživanja, nove ideje i tehnologije te njihovu primjenu u svakodnevnoj dijagnostičkoj i kliničkoj praksi. Glavna tema ovogodišnjeg 7. po redu kongresa je „Laboratorijska i klinička medicina – teorija, inovacije i praksa“ .

Želja nam je da iskoristite svoj boravak i za ugodno druženje s ostalim sudionicima Kongresa. Ne propustite otkriti ljepote Istre i Poreča, grada koji na jedinstven način spaja bogato kulturno-povijesno naslijeđe i najmodernije pogodnosti jedne vrhunske turističke destinacije. U svojoj atraktivnoj povijesnoj jezgri čuva najljepši spomenik ranobizantske umjetnosti na Mediteranu – Eufrazijevu baziliku iz 6. stoljeća pod zaštitom UNESCO-a, jednu od najdojmljivijih sakralnih građevina na obali Jadrana.

Nadamo se da ćemo dinamikom, temama i društvenim događanjima tijekom trajanja Kongresa ispuniti Vaša očekivanja.

S veseljem očekujemo Vaš znanstveni i stručni doprinos.

Za Organizacijski odbor

Doc.dr.sc. Mirjana Stupnišek
Predsjednica Organizacijskog odbora
Predsjednica HLU

_________________________________________________________________________

ORGANIZATOR
Hrvatska laboratorijska udruga – HLU

SUORGANIZATORI
Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb
 
PARTNERI
Internacionalna federacija za biomedicinske znanosti (IFBLS)
Europsko društvo za biološku sigurnost (EBSA)

POKROVITELJI
International Federation of Biomedical Laboratory Science
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Organizacijski odbor 
Predsjednica: Mirjana Stupnišek
Dopredsjednici: Štefica Klisurić, Aleksandar Včev
Članovi: Dijana Varganović, Ante Gambiraža, Katarina Pajtak
Sanja Božić, Damir Šebo, Marinko Žulj, Janna Malseed (Kanada)

Znanstveni odbor (abecednim redom)
Katica Anić (Hrvatska), Anne Berndt (Švedska), Domagoj Drenjančević (Hrvatska), Vincent S. Gallicchio (USA), Chuan-Liang Kao (Taiwan), Kyoko Komatsu (Japan), Damir Marjanović (BiH), Alemka Markotić (Hrvatska), Alba Marzo (Italija), Ivan Milas (Hrvatska), Cathy Otto (USA), Marie Nora Roald (Norveška), Sven Seiwerth (Hrvatska), Predrag Sikirić (Hrvatska), Mirjana Stupnišek (Hrvatska), Aleksandar Včev (Hrvatska), Philippe Vielh (Francuska), Dionysis Vourtsis (Grčka), Marinko Žulj (Hrvatska)

TAJNIŠTVO KONGRESA
(kongresne informacije, prijava tema, slanje sažetaka):

Hrvatska laboratorijska udrugaHLU
Kameniti stol 30 A, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: (+385) 01 4580 626
Fax: (+385) 01 4580 965
Mob: (+385) 091 3714 610
E-mail: kongres2017hlu@gmail.com

TEHNIČKI ORGANIZATOR
(registracija, organizacija smještaja i putovanja):
 
BIZZ putovanja d.o.o.
Mitnička 3, 10040 Zagreb, Hrvatska
Tel: (+385) 01 4111 909
Mob: (+385) 091 540 3390
Osoba za kontakt: Sanja Vraneš
E-mail: sanja@bizztravel.biz

________________________________________________________________________

OSNOVNE INFORMACIJE

Mjesto održavanja:
Valamar Diamant Hotel Poreč 4*
Brulo 1, 52440 Poreč, Hrvatska

Službeni jezici:
hrvatski i engleski
(simultano prevođenje nije predviđeno)

Načini izlaganja:
Pozvana predavanja  30 min
Usmena izlaganja    10 min
Prikaz postera       5 min

Organizacijski odbor zadržava pravo određivanja načina izlaganja prijavljenih radova.

Tehnika:
LCD-projektor i PC (Microsoft Power Point file for Windows)

Potvrda o sudjelovanju:
Svi sudionici Kongresa s plaćenom kotizacijom dobit će verificiranu Potvrdnicu o sudjelovanju.
Zahtjev za bodovanjem Kongresa biti će upućen mjerodavnim komorama u Republici Hrvatskoj.

Pozivno pismo:
Za dobivanje službenog poziva na Kongres, molimo uputite pismeni zahtjev Organizacijskom odboru na e-mail: kongres2017hlu@gmail.com
Možete ga koristiti za dobivanje vize ili za pravdanje službenog puta kod poslodavca. Poziv ne obvezuje Organizatora na financijsku niti bilo kakvu drugu potporu ili smanjenje troškova na Kongresu.

IZLOŽBE
Za vrijeme trajanja Kongresa, u kongresnim prostorima biti će postavljena izložba medicinske opreme i potrošnog materijala. Tvrtke zainteresirane za takav način sudjelovanja trebaju se obratiti Organizacijskom odboru na mail: kongres2017hlu@gmail.com

_________________________________________________________________________

TEME I PROGRAM

ZNANSTVENO-STRUČNI PROGRAM KONGRESA
Kongres će se odvijati u obliku plenarnih predavanja, simpozija, slide seminara, radionica, usmenih  izlaganja, poster prezentacija i usklađenih rasprava.

PRELIMINARNI PROGRAM KONGRESA (.pdf) možete otvoriti OVDJE

TEME

Glavna tema:
„Laboratorijska i klinička medicina – teorija, inovacije i praksa“

Autori mogu prijaviti teme iz 15 tematskih područja.
Prilikom prijave teme na prijavnicu treba upisati redni broj tematskog područja.

Tematska područja:

 1. Edukacija, menadžment, usavršavanje  i međunarodna mobilnost laboratorijskih stručnjaka
 2. Kontrola i osiguranje kvalitete u laboratoriju
 3. Hematologija, koagulacija
 4. Mikrobiologija, parazitologija, virologija, antibiotska rezistencija
 5. Infektivne bolesti, krvlju i spolno prenosive bolesti
 6. Biosigurnost, biozaštita, sigurnost pacijenata, intrahospitalne infekcije
 7. Molekularna biologija, genetika i forenzička medicina
 8. Citologija, histologija, patologija
 9. Imunologija, imunohematologija, transfuzijska medicina
 10. Klinička kemija, toksikologija
 11. Ekologija, epidemiologija, sanitarni inženjering, preventivna medicina i zaštita zdravlja
 12. Personalizirana medicina
 13. Medicina temeljena na dokazima
 14. Eksperimentalne metode u biomedicinskim istraživanjima
 15. Slobodne teme

PRIJAVA RADOVA (Call for Papers)

Svi autori zainteresirani za prezentaciju svojih radova trebaju poslati:

 • prijavu teme i sažetak rada do 15.06.2017.

Prijava radova vrši se isključivo e-mailom na adresu: kongres2017hlu@gmail.com

Sažetak mora biti napisan sukladno uputi za pisanje sažetka.

Rok za slanje sažetaka produžen do 30.07.2017.

_________________________________________________________________________

PRIJAVA SAŽETKA

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA
Molimo Vas da prilikom pisanja sažetaka pažljivo slijedite navedene upute.
Tekst treba biti poslan u word dokumentu (kao privitak).
Sažetak treba pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku koristeći Microsoft Word for Windows, font Times New Roman, veličina slova 12 točaka, s jednostrukim proredom.

Naslov:
Naslov rada treba pisati iznad sažetka u fontu Times New Roman, veličina slova 12 točaka, u boldu, lijevo poravnanje teksta. U naslovu se ne smiju koristiti skraćenice.

Autor(i):
Autore treba pisati u razmaku (1 red) ispod naslova u fontu Times New Roman, veličina slova 12 točaka, lijevo poravnanje teksta.
Treba pisati puno ime i prezime svih autora, podcrtati autora koji će prezentirati rad.
Ne dodavati titule (npr. Mr., Dr., Prof.). Osobu za kontakt označiti *.
Ukoliko su autori iz različitih ustanova treba staviti brojčanu oznaku (u superscriptu 1,2,3,…) na kraj autorovog imena (ista oznaka se stavlja i na početak naziva ustanove).

Ustanova:
Naziv Ustanove (institucije) u kojima su zaposleni autori (puni naziv ustanove, grad i država) treba pisati u novi red u fontu Times New Roman, veličina slova 12 točaka, lijevo poravnanje teksta, koristeći Italic.
Ukoliko su autori iz različitih ustanova treba staviti odgovarajuću brojčanu oznaku (u superscriptu 1,2,3,…) na početak naziva ustanove.

Sažetak:
Sažetak treba pisati u razmaku (2 reda) iza naziva ustanove. Može sadržavati do 350 riječi.
Nije dopušteno korištenje slika i tablica.
Standardne skraćenice se mogu koristiti. Ostale skraćenice moraju biti definirane u zagradama nakon prvog korištenja riječi.
Sažetak treba sadržavati: uvod, materijal i metode, rezultat i zaključak. Ovo se ne odnosi na formu ˝Prikaz slučaja˝.

Na kraju sažetka obavezno naznačite:

 • ključne riječi
 • e-mail osobe za kontakt *
 • način prezentacije (usmeno izlaganje/poster)
 • tematsko područje (upisati odgovarajući redni broj iz popisa tematskih područja)

Sažetak prije slanja označite prezimenom prvog autora (npr. prezime i ime – sazetak)
Sažeci neće biti lektorirani. Za jezičnu i pravopisnu ispravnost odgovara autor.

Pravovremeno pristigli sažeci bit će objavljeni u kongresnoj Knjizi sažetaka ukoliko je barem jedan od autora završio proces registracije (uplatio kotizaciju najkasnije do 20.08.2017.).

Sažetak treba poslati do 15.06.2017.

Rok za slanje sažetaka produžen do 30.07.2017.
Rok za ranu registraciju samo autorima sažetaka produžen do 10.08.2017.

Tekst treba biti oblikovan isključivo kao word doc. ili word docx. i poslan (kao privitak) e-mailom na adresu: kongres2017hlu@gmail.com

Potvrda o prihvaćanju sažetka: do  25.06.2017.

UPUTE PREDAVAČIMA I POSTER PREZENTERIMA 

Načini izlaganja:
Pozvana predavanja: 30 min
Usmena izlaganja: 10 min
Prikaz postera: 5 min 

Tehnika: 
LCD-projektor i PC (Microsoft Power Point file for Windows) 

USMENE PREZENTACIJE / POZVANA PREDAVANJA:
Predavače molimo da svoje predavanje pripreme koristeći kompjuterski program Microsoft Power Point file for Windows.
Prezentacije trebaju predati osobi zaduženoj za tehničku podršku (u kongresnoj dvorani) najmanje 1 sat prije predviđenog termina za prezentaciju.

Molimo autore koji će prezentirati svoje radove da se pridržavaju vremena predviđenog za prezentaciju. 

POSTER PREZENTACIJE: 
Posteri će biti izloženi na vidljivom mjestu u kongresnom prostoru. Dimenzije postera mogu biti: 0,9 m (širina) x 1,2 m (visina). Posteri se donose osobno na Kongres i postavljaju na panoe prema određenom redoslijedu.

Pribor potreban za postavljanje postera osigurava Organizator.

Molimo autore koji će prezentirati postere da u vrijeme predviđeno za poster prezentacije budu u kongresnoj dvorani. 

_________________________________________________________________________

REGISTRACIJA

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE (REGISTRACIJA):
Svi sudionici se trebaju prijaviti pojedinačno putem Obrasca za prijavu.

Sudionici se mogu registrirati:
ON LINE ispunjavanjem prijave koja se nalazi na kongresnoj internet stranici OVDJE ili
• ispunjavanjem Obrasca za prijavu (word doc.). Ispunjeni obrazac treba poslati faxom na (+385) 01 4102 079 ili na e-mail adresu: sanja@bizztravel.biz

Prijavni obrazac (word doc.) možete preuzeti OVDJE.

KOTIZACIJA:

VRSTA KOTIZACIJE Uplata do 30.06.2017. Uplata nakon 01.07.2017. Uplata na kongresu
Članovi HLU* 850 HRK (~ 115 €) 1.150 HRK (~ 155 €) 1.350 HRK (~ 180 €)
Ostali sudionici 1.450 HRK (~ 195 €) 1.750 HRK (~ 235 €) 1.950 HRK (~ 260 €)
Osobe u pratnji 850 HRK (~ 115 €) 1.150 HRK (~ 155 €) 1.350 HRK (~ 180 €)

Kotizacija je obvezna za sve sudionike.
Kotizacije su oslobođene PDV-a temeljem čl.33., st.3. Zakona o PDV-u.

Puna kotizacija (Članovi HLU i Ostali sudionici) uključuje: pristup znanstveno-stručnom programu i izložbi, tiskane materijale kongresa (konačni program, knjiga sažetaka), kongresnu torbu, potvrdnicu, kongresne aktivnosti, društvene aktivnosti, svečanost otvorenja i svečanost zatvaranja kongresa.
*Članovi HLU trebaju imati podmirene sve članarine, uključujući i članarinu za 2017. godinu.

Kotizacija za osobe u pratnji uključuje: društvene aktivnosti, svečanost otvorenja i svečanost zatvaranja kongresa.

Registracija će biti potvrđena po primitku prijave i uplate u punom iznosu.

Studenti i učenici zainteresirani za sudjelovanje na kongresu trebaju se najprije javiti u Tajništvo kongresa.

Kotizacija se plaća sukladno naputku o načinu plaćanja.

Uvjeti otkazivanja registracije:
Registracija se otkazuje pismeno. Svaki otkaz mora biti poslan putem e-maila na: sanja@bizztravel.biz

Troškovi otkazivanja registracije iznose:
– do 21 dan prije kongresa – 30% penala
– 20-0 dana prije kongresa – 100% penala

_________________________________________________________________________

SMJEŠTAJ

HOTELSKI SMJEŠTAJ

Za sudionike Kongresa smještaj je organiziran u Valamar Diamant Hotelu Poreč 4*
Brulo 1, 52440 Poreč, Hrvatska

Sudionici se se trebaju prijaviti pojedinačno putem Obrasca za prijavu.
Rezervacija hotelskog smještaja je obvezna.

Smještaj možete rezervirati:

 • ON LINE ispunjavanjem prijave koja se nalazi na kongresnoj internet stranici OVDJE  ili
 • ispunjavanjem Obrasca za prijavu (word doc.). Ispunjeni obrazac treba poslati faxom na (+385) 01 4102 079 ili na e-mail adresu:  sanja@bizztravel.biz

Prijavni obrazac (word doc.) možete preuzeti OVDJE.

Valamar Diamant Hotel 4* u Poreču s prostranim i suvremeno uređenim sobama, bogatom gastronomskom ponudom, kongresnim dvoranama, wellness i beauty centrom, smješten je u hladu zelenih pinija nedaleko mora, samo desetak minuta šetnje od slikovite povijesne jezgre Poreča.

Hotelski smještaj za sudionike kongresa je dogovoren po posebnim cijenama u dvokrevetnim „Standard“ sobama u Valamar Diamant Hotelu Poreč (hotel sa 4 zvjezdice). Sobe mogu biti korištene kao dvokrevetna „double use“ (smještaj za dvije osobe) ili kao dvokrevetna „single use“ (1/1, smještaj za jednu osobu).

Valamar Diamant Hotel 4* – TIP SOBE CIJENA (po sobi)
Standard soba „double use“ –  dvokrevetna (za dvije osobe) 780 HRK (104 €)
Standard soba „single use“  –  1/1 (za jednu osobu) 630 HRK (84 €)

Sudionici mogu izvršiti doplatu za hotelski (buffet) ručak. Doplata za ručak iznosi: 75 HRK (10 €) po danu.

Napomena:

 • Cijene su izražene u kunama (HRK) po sobi i po noćenju te uključuju odabranu uslugu, PDV, boravišnu pristojbu, WiFi pristup internetu, korištenje fitness centra i unutarnjeg bazena hotela Valamar Diamant.
 • Prijava: od 14 h,  Odjava: do 10 h
 • Ukoliko u prijavi smještaja nije navedeno ime druge osobe u dvokrevetnoj sobi naplatiti će se cijena „single use“ sobe.
 • Organizator garantira gore navedene cijene samo do popunjenja dogovorenih kapaciteta. Nakon toga raspoloživost soba i cijena ovise o popunjenosti Hotela u trenutku zaprimanja rezervacije i uplate u punom iznosu.

Uvjeti otkazivanja rezervacije:
Registracija se otkazuje pismeno. Svaki otkaz mora biti poslan putem e-maila na: sanja@bizztravel.biz

Troškovi otkazivanja:

 • 35-20 dana prije dolaska – penali 50% ukupnog iznosa
 • 19-7 dana prije dolaska – penali 75% ukupnog iznosa
 • 6-0 dana prije dolaska i NoShow – penali 100% ukupnog iznosa

_________________________________________________________________________

NAČIN PLAĆANJA

Za sve informacije vezane uz registraciju, organizaciju smještaja i putovanja kontaktirajte:

BIZZ putovanja d.o.o.
Mitnička 3, 10040 Zagreb, Hrvatska
Osoba za kontakt: Sanja Vraneš
E-mail: sanja@bizztravel.biz
Tel: (+385) 01 4111 909
Mob: (+385) 091 540 3390

Plaćanje se može izvršiti uplatom na poslovni račun agencije
• BANKOVNA DOZNAKA

Bizz putovanja d.o.o.
Mitnička 3, 10040 Zagreb, Hrvatska
OIB: 04194636066
IBAN: HR1723600001102240649 (Ime banke: Zagrebačka banka)
SWIFT CODE: ZABA HR 2X
Kontakt: + 385 91 540 3390
Poziv na broj: 201709 (kod uplate obavezno navesti ime sudionika u opisu plaćanja)

Svrha uplate: Za 7. Kongres HLU2017
Važno: bankovne troškove snosi uplatitelj

• KREDITNA KARTICA
Mogućnost plaćanja kreditnim karticama: Amex, Visa, Diners, Master

Iznimno se, uz prethodni dogovor s Organizatorom, kotizacija za sudjelovanje može platiti prilikom registracije na mjestu održavanja Kongresa.

Važne napomene:
– na uplatnicu treba čitljivo upisati ime i prezime sudionika
– ukoliko se uplata vrši za više sudionika odjednom, uz potvrdu o uplati treba priložiti listu svih sudionika za koje je uplata izvršena
– potvrdu o uplati potrebno je predočiti prilikom registracije na Kongresu
– bankovne troškove snosi uplatitelj
– za sve dodatne informacije možete kontaktirati BIZZ putovanja d.o.o.

_________________________________________________________________________

OPĆE INFORMACIJE

KAKO DOĆI DO NAS?

Za sve dodatne informacije obratite se agenciji BIZZ putovanja d.o.o.
Valamar Diamant Hotel Poreč
Adresa: Brulo 1, 52440 Poreč, Hrvatska
GPS koordinate:
širina: 45° 12’ 50’’ N (45.214019444444446 N)
dužina: 13° 35’ 59’’ E (13.599813888888888E)
Mapa i upute: regija BRULO
http://www.valamar.com/hr/hoteli-porec/valamar-diamant-hotel/karta-upute

Lokacija:
· lagana 10-minutna šetnja do povijesne jezgre grada Poreča

O gradu
Antički grad Poreč, jedno od najpopularnijih turističkih odredišta u Hrvatskoj smiješi vam se na zapadnoj obali poluotoka Istre. Grad koji na jedinstven način spaja bogato kulturno-povijesno naslijeđe i najmodernije pogodnosti jedne vrhunske turističke destinacije.
U današnjem obliku osmislili su ga Rimljani prije dva tisućljeća, nakon što su pokorili starosjedioce Histre. Grad je najprije bio vojni logor, potom utvrđen grad, da bi prerastao u značajni upravni i gospodarski centar, zvan Colonia Iulia Parentium. Od 1267. godine, pa narednih pola milenija, Porečom gospodari Venecija, za kojom ostaju najljepše palače u gradu, 1363. nastaje gradski statut, a u 15. st. grade se, tada najsuvremenije, osebujne i do danas dobro očuvane istočne (kopnene) kule i zidine. Poreč u svojoj atraktivnoj povijesnoj jezgri još uvijek čuva najljepši spomenik ranobizantske umjetnosti na Mediteranu – Eufrazijevu baziliku iz 6. stoljeća pod zaštitom UNESCO-a, jednu od najdojmljivijih sakralnih građevina na obali Jadrana.
Danas Poreč broji 16.696 stanovnika. Zbog svog izvanrednog geografskog položaja, te prirodnih i kulturnih ljepota, danas je, jedan od najjačih turističkih centara u Hrvatskoj. Osnovna gospodarska grana je turizam, s kojim pozitivno koreliraju trgovina, graditeljstvo i poljoprivreda.

Ne propustite otkriti ljepote autentične istarske unutrašnjosti s nadaleko poznatom gastro-enologijom te svakako posjetite nedaleki živopisni gradić Motovun, posljednjeg desetljeća poznat po međunarodnom filmskom festivalu.
Odmor u Poreču oduševit će vas na svakom koraku, tijekom cijele godine. Od čistih plaža koje nose oznaku Plave zastave, noćnog života i mnogo kulturnih i festivalskih događanja, do zelenog mediteranskog okruženja koje poziva na rekreaciju, sport i avanturu. Doživite Poreč!

Udaljenosti od većih gradova (zračne luke):
Zagreb – Poreč 264 km
Pula – Poreč 52 km
Trst – Poreč 112 km
Venecija – Poreč 220 km
Ljubljana – Poreč 190 km

Želimo Vam sretan i ugodan put do Poreča!

Smještaj (sobe):
– kupaonica s tušem
– LCD satelitska TV
– telefon s izravnim biranjem
– Wi-Fi pristup internetu
– sušilo za kosu
– mini bar
– sef
– sobe za nepušače

Dodatni sadržaji:
– parking (uz nadoplatu)
– Wi-Fi pristup internetu, internetski kutak
– unutarnji i vanjski bazen
– bike hotel
– višenamjenska teretana, prostrana dvorana za fitness i aerobik
– vanjski teniski tereni, sportski tereni
– parna kupelj, finske saune, jacuzzi, ledeni bazen, saune, zone za opuštanje, vanjska terasa za sunčanje
– masaže, tretmani lica i tijela
– frizerski salon

Certifikati
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, HACCP

_________________________________________________________________________

KONTAKT

Tajništvo Kongresa (kongresne informacije):

Hrvatska laboratorijska udruga – HLU
Kameniti stol 30 A, HR-10000 Zagreb
tel: (+385) 01 4580 626
fax: (+385) 01 4580 965
mob: (+385) 091 3714 610
e-mail: kongres2017hlu@gmail.com

Registracija, organizacija smještaja i putovanja:

BIZZ putovanja d.o.o.
Mitnička 3, 10040 Zagreb, Hrvatska
Tel: (+385) 01 4111 909
Mob: (+385) 091 540 3390
Osoba za kontakt: Sanja Vraneš
E-mail: sanja@bizztravel.biz

Kongresna internet stranica:
http://www.hlu.hr