O nama

Dobrodošli na internet stranice Hrvatske laboratorijske udruge – HLU

Prečaci:
O HLUDjelatnosti udrugeČlanstvo u HLUNajvažnije aktivnosti udrugeSkupovi u organizaciji

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,

Velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime Predsjedništva HLU i svoje osobno, te Vas zamoliti da odvojite malo vremena i upoznate se s radom naše Udruge.

Ovaj kratki pregled rada HLU, rezime je najvažnijih aktivnosti Udruge u proteklom razdoblju. Pokažite ga svojim kolegicama i kolegama, upoznajte ih s našim radom, potaknite njihovo učlanjenje u HLU.

HRVATSKA LABORATORIJSKA UDRUGA (HLU) je najbrojnija nacionalna strukovna udruga koja okuplja laboratorijske djelatnike na sve tri razine obrazovanja (srednju, višu i visoku stručnu spremu) i koja je od 2006. godine jedina udruga iz Republike Hrvatske, ali i ovog dijela Europe, punopravna članica Internacionalne federacije za biomedicinsko-laboratorijske znanosti (IFBLS), krovne svjetske organizacije koja okuplja medicinsko-laboratorijske djelatnike diljem svijeta.

HLU je slobodna, neprofitna, dobrovoljna, strukovna udruga koja je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja struke, zaštite interesa i rada članova na području laboratorijske medicine i biomedicinskih znanosti, u svrhu poboljšanja brige o zdravlju čovjeka.

Udrugu su osnovale osobe s dugogodišnjim radnim iskustvom u području medicinsko-laboratorijske dijagnostike i biomedicinskih znanosti, čije djelatnosti se provode u dijagnostičkim, istraživačkim i drugim laboratorijima. Osnivači su smatrali da struka može postići „više i bolje“ od onog što su postojeće udruge do tada nudile, te su pokrenuli aktivnosti za osnivanje udruge koja će ispuniti njihova očekivanja i na najbolji mogući način promicati, razvijati i unaprjeđivati struku. Slijedom toga, 08. ožujka 2004. godine osnovana je Hrvatska laboratorijska udruga (HLU), koja djeluje kao pravna osoba na području Republike Hrvatske i kao takva je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske.

HLU surađuje s brojnim stručnim društvima, udrugama i institucijama u zemlji, te ima odličnu suradnju s srodnim udrugama u inozemstvu. Od svog osnivanja surađuje sa Samostalnim sindikatom zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske koji je najbrojniji sindikat djelatnosti iz područja zdravstva u Republici Hrvatskoj.

Članstvo Udruge informirano je o aktivnostima HLU-a, organizacijama skupova, aktualnim događanjima i novostima u struci putem internet stranice, brošura i glasila: Hrvatskog laboratorijskog glasnika.

Osim toga, HLU je u razdoblju 2004.-2012. godine organizirala cijeli niz znanstveno-stručno-edukativnih skupova, a u radu svih njih sudjelovale su kolegice i kolege, ali i uvaženi profesori i stručnjaci iz zemlje i inozemstva.

DJELATNOSTI UDRUGE

Djelatnosti Udruge su:
• okupljanje članova, te njihovo znanstveno, stručno, kulturno i društveno usavršavanje organiziranjem stručnih predavanja, savjetovanja, stručnih skupova, seminara, simpozija, kongresa i sastanaka od općeg značaja za razvoj struke;
• aktivno sudjelovanje u donošenju edukacijskog programa za struku, usklađenog s europskim i svjetskim standardima, u svrhu unapređenja nastavnih planova i programa, te stvaranju uvjeta za školovanje do najvišeg stupnja obrazovanja po vertikali redovnim i izvanrednim studijem;
• promoviranje dobre laboratorijske prakse te podržavanje najviših mogućih standarda u radu biomedicinskih djelatnika;
• rad na poboljšanju socijalnih i ekonomskih pozicija svojih članova, te ostvarivanju jednakih uvjeta za rad, zaštitu i školovanje;
• informiranje članstva o najnovijim dostignućima u biomedicinskoj znanosti, izdavanje časopisa i knjiga, zdravstveno-odgojnih, stručno-informativnih i znanstvenih publikacija iz područja svoje djelatnosti;
• aktivno sudjelovanje u izradi izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te drugih zakona ili propisa koji su od izravnog interesa za djelatnost laboratorijske medicine;
• jačanje suradnje stvaranjem službenih, stručnih i kolegijalnih veza sa srodnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu s ciljem razvitka struke.

ČLANSTVO U HLU

Članstvo u HLU može biti redovno i počasno.

Redovnim članom Udruge može postati svaka osoba visoke, više ili srednje stručne spreme iz područja laboratorijske medicine i biomedicinskih znanosti, čije djelatnosti se provode u dijagnostičkim, istraživačkim i drugim laboratorijima i institucijama, i čiji rad direktno ili indirektno utječe na zdravlje čovjeka.
Redovnim članovima Udruge mogu postati i studenti i učenici završnog razreda srednjih strukovnih škola, čija se edukacija obavlja u području biomedicinsko-laboratorijske dijagnostike i/ili laboratorijske medicine.

Počasnim članom Udruge može postati istaknuta osoba iz zemlje i inozemstva, osobito zaslužna za promicanje ugleda Udruge, razvitak struke i/ili za unaprjeđenje biomedicinskih znanosti. Počasne članove bira Skupština Udruge na prijedlog članova Udruge.

Počasni članovi HLU su:

prof.dr.sc. Sven Seiwerth (Hrvatska), prof.dr.sc. Aleksandar Včev (Hrvatska), prof. dr.sc. Philippe Vielh (Francuska), prof.dr.sc. Jasmina Berbić-Fazlagić (Bosna i Hercegovina), mr.sc. Neda Majetić-Cetina (Hrvatska), prim. Žarko Karadžovski (Makedonija), Jasminka Blaha (Hrvatska) te jedan od najpoznatijih znanstvenika današnjice – prof.dr.sc. Ivan Đikić (Njemačka). Dugogodišnji član HLU, u početku redovni, a kasnije počasni, bila je i prof.dr.sc. Ksenija Kljaić (pokojna), doajen laboratorijske medicine u Hrvatskoj.

Pristupnicu HLU možete preuzeti /doc/Pristupnica_HLU_2013.doc” > OVDJE

NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI HLU

HLU je punopravni član IFBLS te ima svog predstavnika u Upravnom odboru i u Ekspertnoj grupi za edukaciju IFBLS

HLU je od 2006. godine punopravni član Internacionalne federacije za biomedicinsko laboratorijske znanosti – IFBLS (International Federation of Biomedical Laboratory Science). S ponosom moramo istaknuti i činjenicu da je HLU jedina udruga iz Republike Hrvatske, ali i ovog dijela Europe, koja je članica te krovne svjetske federacije koja okuplja više od 165.000 biomedicinsko laboratorijskih djelatnika diljem svijeta i koja surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

Na Generalnoj skupštini delegata IFBLS održanoj u Berlinu (Njemačka) u kolovozu 2012., dr.sc. Mirjana Stupnišek, predsjednica HLU, izabrana je za člana Upravnog odbora (IFBLS Board of Directors). Delegati iz cijelog svijeta prepoznali su njezin rad posvećen struci i unaprjeđenju biomedicinskih laboratorijskih znanosti (BLS) što su nagradili izabravši ju na drugi uzastopni mandat na toj dužnosti.

IFBLS Board of Directors 2012-2014
LINK na stranicu.

Kyoko Komatsu – IFBLS President (Japan)
Vincent Gallicchio – IFBLS Past President (USA)
Tom Stowe – IFBLS President Elect (Canada)
Kao Chuan-Liang – IFBLS Board Member (Taiwan)
Mirjana Stupnisek – IFBLS Board Member (Croatia)
Patrick Joseph Chattad – IFBLS Board Member (Cameroon)
Lotte Gaardbo – IFBLS Board Member (Denmark)
Edward Welsh – IFBLS Board Member (United Kingdom)

Osim toga, na sastanku Glavnih delegata IFBLS, održanom 2007. godine u Torontu, Kanada, predsjednica HLU dr.sc. Mirjana Stupnišek, izabrana je za člana Ekspertne grupe za edukaciju IFBLS. Cilj Ekspertne grupe je jačanje profesije, međusobno bolje povezivanje stručnjaka, evaluiranje programa učenja, a sve u svrhu harmonizacije edukacijskih programa za područje biomedicinsko-laboratorijskih znanosti u cijelom svijetu. U konačnici će to rezultirati novom moderniziranom verzijom Internacionalnog direktorija BLS u kojem će na međunarodnoj razini biti zastupljen i curriculum preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog Studija biomedicinsko-laboratorijskih tehnologija Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijek.

Za više informacija o IFBLS kliknite OVDJE

Sveučilišna edukacija laboratorijskih djelatnika na visokoobrazovnim institucijama u Hrvatskoj

HLU je s Medicinskim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potpisala Sporazum o suradnji, čime se aktivno i ravnopravno uključila u izradu nastavnih planova i programa za edukaciju biomedicinsko-laboratorijskih djelatnika u Hrvatskoj, usporedivih s programima sveučilišnih i stručnih studija koji se izvode na srodnim visokoobrazovnim institucijama u državama Europe i svijeta. Takvi nastavni planovi i programi imaju za cilj najkvalitetnije preddiplomsko, diplomsko i poslijediplomsko obrazovanje biomedicinsko-laboratorijskih djelatnika utemeljeno na međunarodnim standardima, te usklađeno sa standardima europskih i svjetskih sveučilišta i stručnih društava.

Dugogodišnji napori i aktivnosti HLU vezani uz ustrojavanje i izvođenje sveučilišnog studija urodili su plodom 2010. godine. Po prvi puta u povijesti naše, medicinsko laboratorijske struke, u Hrvatskoj je ustrojen sveučilišni preddiplomski studij, koji je svojim programom i nazivom usklađen sa studijima u Europi i svijetu. Rezultat svega toga su upisi nekoliko generacija studenata BMLT na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, od kojih je 1. generacija studenta upisala Sveučilišni preddiplomski studij Biomedicinsko laboratorijskih tehnologija (BMLT) u akademskoj godini 2010/2011. Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija BMLT (u trajanju 3 godine, 180 ECTS) studenti stjeću naziv: sveučilišni prvostupnik biomedicinsko-laboratorijskih tehnologija.

Edukacija hrvatskih studenata na inozemnim visokoobrazovnim institucijama

Zahvaljujući naporu i nesebičnom trudu nekolicine članova na čelu s predsjednicom HLU, 2005. godine su pokrenuti pregovori s odgovornim osobama današnjeg Fakulteta zdravstvenih studija (prije VZŠ) Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, FBiH, koji su rezultirali upisom hrvatskih studenata na četverogodišnji sveučilišni Studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike (MLD). Rezultat toga je nekoliko generacija hrvatskih studenata koji su diplomiravši na tom studiju stekli visoku školsku spremu (VSS VII-1 stupnja) i naziv: diplomirani inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, a koji su rješenjem Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske u cijelosti priznati za potrebe zapošljavanja u Republici Hrvatskoj.

Potpisani sporazumi o suradnji

U svrhu poboljšanja brige o zdravlju čovjeka, a u cilju promicanja, razvitka i unaprjeđenja struke, promoviranja dobre laboratorijske prakse te jačanja suradnje stvaranjem službenih, stručnih i kolegijalnih veza sa srodnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, HLU je potpisala slijedeće sporazume:

Sporazum o suradnji između HLU i SZMLST RM
Sporazum o suradnji između HLU i ULIST u BiH
Sporazum o suradnji između HLU i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
Sporazum o suradnji između HLU, HUCIT i Komora HUSI

HLU ima svog predstavnika u Radnoj grupi pri MZSS

Odlukom ministra zdravstva i socijalne skrbi u veljači 2008. godine osnovana je Stručna radna grupa za izradu nacionalnih smjernica o sprječavanju infekcija prilikom uporabe oštrih predmeta, u rad koje je u ožujku 2008.g. uključen i predstavnik HLU.

HLU se zalaže za razvoj strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj – uloga HLU u Sektorskom vijeću za zdravstvo i socijalnu skrb pri Agenciji za strukovno obrazovanje

Cilj razvoja strukovnog obrazovanja je kvalitetno osposobiti učenike za uspješno uključivanje na tržište rada ili nastavak školovanja, odnosno razviti kvalifikacije temeljene na kompetencijama i rezultatima učenja, trajno usklađivati obrazovanje s potrebama tržišta rada, izgraditi sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost te uspostaviti sustav osiguranja kvalitete.
U srpnju 2006. godine Agencija za strukovno obrazovanje je osnovala četrnaest Sektorskih vijeća među kojima je bilo i Sektorsko vijeće za zdravstvo i socijalnu skrb (SVZSS). HLU je aktivno sudjelovala u radu Vijeća od njegovog osnivanja, i to putem svojeg predstavnika. Predstavnik HLU u SVZSS bila je Mirjana Stupnišek, koja je u nastavku rada Vijeća tijekom 2007. godine, na prijedlog ASO, zbog aktivnosti i dotadašnjeg rada i zalaganja, izabrana za Predsjednicu SVZSS te je na toj dužnosti imenovana u saziv Vijeća za 2007/2009. godinu.

„Schola medica“- Državno natjecanje učenika zdravstvenih škola Republike Hrvatske

HLU je posljednjih godina pratila aktivnosti vezane uz Državno natjecanje učenika srednjih škola u programu zdravstveno-laboratorijski tehničar/ka te prigodno nagrađivala učenike-sudionike podržavajući njihovo zalaganje i uspjehe na natjecanju.

ZNANSTVENO-STRUČNO-EDUKATIVNI SKUPOVI U ORGANIZACIJI HLU (2004.-2012.)

Kongresi s međunarodnim sudjelovanjem:
• 1. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem: „Prijeteće infektivne bolesti – uloga laboratorijske dijagnostike“, Tuheljske Toplice, 05.-07. svibnja 2006.
• 2. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem: „Uloga laboratorijske dijagnostike u prevenciji, otkrivanju i liječenju bolesti“, Šibenik, 08.-11. svibnja 2008.
• 3. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem: „Uloga medicinsko-laboratorijske dijagnostike u znanosti i kliničkoj praksi“, Šibenik, 13-16. svibnja 2010.
• 4. Hrvatski kongres laboratorijske dijagnostike s međunarodnim sudjelovanjem: „Dijagnostika, liječenje i sprječavanje zaraznih bolesti“, Opatija, 19.-22. travnja 2012.

Simpoziji/konferencije s međunarodnim sudjelovanjem:
• „Simpozij o HIV-u/AIDS-u“, Zagreb, 07. svibnja 2004.
• „Hranom prenosive bolesti, posebno trihineloza i salmoneloze“, Bizovačke toplice, 10.-11. rujna 2004.
• „Krvlju prenosive bolesti“, Split, 06.-07. svibnja 2005.
• „Uloga laboratorijske dijagnostike u prevenciji, otkrivanju i liječenju malignih bolesti“, Osijek, 04.-06. svibnja 2007.
• „HIV/AIDS i hepatitis – prvencija, otkrivanje i liječenje“, Osijek, 01.-03. prosinca 2007.
• „Simpozij povodom 20. godišnjice Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a“, Osijek, 29. studenog 2008.
• „Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a“, Osijek, 04. prosinca 2009.
• „Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a“, Osijek, 08. prosinca 2010.
• „Simpozij povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a“, Osijek, 06. prosinca 2011.
• “Mišja groznica – ponovno aktualna bolest”, Opatija, 21. travnja 2012.
• „Stare i nove virusne bolesti – što znamo o njima?“, Osijek, 30.11. – 01.12. 2012.

Znanstveni/stručni sastanci:
• „Melanom – klinički značaj i laboratorijska dijagnostika“, Split, 09. ožujka 2005.
• „C-reaktivni protein – značaj i laboratorijska dijagnostika“, Split, 22. rujna 2005.
• „Upalne bolesti središnjeg živčanog sustava“, Zagreb, 04. studenog 2005.
• „Ptičja gripa – strah ili globalna prijetnja“, Osijek, 16. prosinca 2005.
• ˝Zaštita zdravstvenih djelatnika pri radu s uzročnicima infektivnih bolesti“, Zagreb, 09. ožujka 2007.
• „Beckman Coulter analizator LH 750 – primjena u svakodnevnoj dijagnostičkoj praksi“, Zagreb, 04. ožujka 2008.
• „Medicinsko-laboratorijska dijagnostika u znanosti i kliničkoj praksi”, Split, 03. travnja 2009.

Okrugli stolovi:
• „Položaj laboratorijskih djelatnika SSS i VŠS u djelatnosti zdravstva“, Split, ožujak 2005.
• „Najčešći problemi djelatnika u laboratorijskoj medicini“, Split, svibanj 2005.
• „Testiranje ugroženih skupina – potreba ili obveza?“, Osijek, prosinac 2007.
• „Sadašnjost i budućnost biomedicinsko-laboratorijske djelatnosti“, Osijek, studeni 2008.
• „Učinci Zakona o djelatnostima u zdravstvu“, Opatija, prosinac 2010.
• „Potrebe i mogućnosti testiranja na HIV i ostale krvlju prenosive bolesti“, Osijek, prosinac 2012.

I na samom kraju predstavljanja naše udruge, željeli bismo Vas pozvati da i Vi postanete članom HLU. Vjerujemo da svi zajedno možemo postići još više i bolje jer imamo i znanja i snage za to.

Srdačan pozdrav

Dr.sc. Mirjana Stupnišek, dipl.ing.med.lab.diagn.
Predsjednica HLU-a

(siječanj 2013.)

Prečaci:
O HLUDjelatnosti udrugeČlanstvo u HLUNajvažnije aktivnosti udrugeSkupovi u organizaciji